2021-09-24     Dory, Gerarda, Maryny    
Budowa kościoła pw. Bł. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w parafii Ochotnica Dolna
 

 

 

 

Autor projektu: arch. Andrzej Mikulski

Odwiedzin :