2020-08-08     Izy, Rajmunda, Seweryna    

    Ogłoszenia parafialne         

XVIII Niedziela Zwykła 
  02.08.2020 r.
 
Słowa pozdrowienia kierujemy do wszystkich turystów przebywających na terenie naszej parafii. Rozpoczęliśmy sierpień. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję.

W dzisiejszą niedzielę przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka z Asyżu. Przypominamy, że warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim modlitwy przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać dziś do północy. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych.

Dziś następuje zmiana tajemnic różańcowych dla członków członkiń kół żywego różańca. Dziękujemy za modlitwę w lipcu, na sierpień papież wyznaczył następującą intencję: za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarze, rybacy ich rodziny.
 
We wtorek, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona proboszczów. Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich posługę i pamiętajmy o Proboszczu tej wspólnoty - ks. Pawle.
 
W czwartek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. Dziś rozpoczyna się Tygodniowy Wielki Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego w Sanktuarium na Sądeckiej Górze Tabor - bazylika w Nowym Sączu. W imieniu tamtej wspólnoty zapraszamy do modlitwy przed Cudownym Obliczem Jezusa Przemienionego.
 
W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej - adoracja o 17.30 i Msza o 18.00.
 
W piątek oddamy cześć Sercu Jezusa. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele od godz. 17.00 - 18.00, a Msza Święta wynagradzająca ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 6.30 i 18.00. Młynne o 9.00.
Możliwość w tym dniu wsparcia ofiarą misji św.
Okazja do spowiedzi w środę i czwartek od 17.30 w piątek od 17.00. Młynne - piątek 8.30.
 
Za tydzień składka inwestycyjna.
 
Teren wokół kościoła w miesiącu sierpniu powierzamy trosce parafianom z osiedla Kapłony. 

W związku z pojawieniem się nowych ogniski pandemii do chorych udajemy się tylko w niebezpieczeństwie zagrożenia życia.

Ofiarę na kościół 1000$ złożyła rodzina Marii i Wacława Czai z Ludżmierza. Serdeczny Bóg zapłać.

Zmarł tragicznie Tadeusz Piszczek. Jego duszę polecamy Miłosierdziu Bożemu.
 
W tym tygodniu patronuje nam:
8.VIII. – św. Dominik (ok. 1170 - 1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo życia.
 
Odwiedzin :