2020-04-05     Ireny, Kleofasa, Wincentego    

Księża pracujący w parafii

 

Nazwisko i imię

ks. mgr Paweł Legutko

Funkcja w parafii

Proboszcz

Od kiedy w parafii

2008 r.

 

 

Nazwisko i imię

ks. mgr Paweł Łebski

Funkcja w parafii

Wikariusz

Od kiedy w parafii

2013 r.

 

 

Nazwisko i imię

ks. mgr Józef Urbaniak

Funkcja w parafii

Rezydent

Od kiedy w parafii

2011 r.

 

 

Nazwisko i imię

ks. dr Jan Knutelski

Funkcja w parafii

Rezydent

Od kiedy w parafii

2016 r.

 

 

 

Odwiedzin :