2020-07-06     Dominiki, Jaropełka, Łucji    
 Pielgrzymka parafialna do Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej

W sobotę 15 września 2018 r. 30 naszych parafian wraz z bratem klerykiem Waldemarem Jagieła pielgrzymowało do Sanktuarium pasyjno-maryjnego  OO. Bernardynów  w Kalwarii Zebrzydowskiej, aby się modlić przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej za rodziny, kapłanów naszej parafii i Ojczyznę. Tam o godz. 9.00 uczestniczyliśmy we Mszy św.  po której kleryk Waldemar zapoznał nas z historią sanktuarium. Po przerwie na śniadanie i odpoczynek wszyscy pielgrzymi wyszli na Dróżki Maryjne ( 42 kaplice i kościoły Dróżek Pana Jezusa oraz Matki Boskiej, wybudowane na wzór obiektów z Ziemi Świętej a poszczególne miejsca odpowiadają nazwom miejsc w Jerozolimie (Golgota, Syjon, góra Oliwna itp.), by rozważać ból Maryi pod krzyżem Syna, pogrzeb Jezusa i tryumf  Zmartwychwstania. Wieczorem  szczęśliwie wróciliśmy do domu.                                       

                                                                                                                       / tekst i foto Grażyna Barnaś /  
 
 
 
 
Odwiedzin :